kedd, június 25, 2024
Címlap > Egyéb > Segélyszervezetek Eger

Segélyszervezetek Eger

Egri Főegyházmegye Karitász Szervezete

Főegyházmegyei Karitász
Cím: 3300 Eger, Széchényi u. 5.
Tel./Fax: (36) 518-602
e-mail: eger.caritas(kukac)gmail.com

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. Munkánkat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg.


RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Cím: 3300 Eger, Kolozsvári u. 49.
Tel: 36518-328, 30/692-5785
E-mail.: egerrev@t-online.hu
Web: www.egerrev.hu

A RÉV 1998 óta – a Karitász védőszárnyai alatt – foglalkozik szenvedélybetegekkel és családjaikkal. A tőlünk segítséget kérő egyének és családok olyan nehézségekkel kénytelenek szembenézni, melyek megoldásához, kezeléséhez segítségre van szükségük.

A szenvedélybetegség mára társadalmi jelenséggé – betegséggé vált. A szenvedélybetegségek által közvetlenül vagy közvetve érintettek gyakran kedvetlenek, kiábrándultak, legtöbbször elvesztették hitüket önmagukba és a környezetükbe. Izolálódtak, nincsenek társas kapcsolataik és családjaikat is folyamatosan, lépésről-lépésre kirekeszti a szenvedélybeteg-probléma a társadalomból. Szégyenlik helyzetüket, nem találnak megoldásokat.

A szenvedélybetegség által közvetve vagy közvetlenül érintettek számára fontos, hogy pozitív élményeket adó alternatívákat adni, amelynek következtében változik életminőségük, erősödik önbizalmuk, megtalálják helyüket környezetükben és megpróbáljanak beilleszkedni a többségi társadalom által elfogadott normák kereteibe. Ha családon belüli szenvedélybetegségről beszélünk, akkor az egész családi rendszer betegségéről, diszfunkcionális működéséről kell beszélnünk. A szenvedélybeteg magatartásformákhoz azonban gyakran társul a hárítás, így a tünethordozó szenvedélybeteg sokszor nem, vagy csak hosszú munka eredményeképpen motiválható a változásra, változtatásra.

A RÉV legfontosabb feladata, hogy a hozzá segítségért fordulók számára a változásban őket leginkább támogató segítséget nyújtsuk.

A RÉV a függőséget betegségnek tekinti, aminek kezelésére van szükség, amelynek célja a fájdalom és a szenvedés enyhítése, a kockázati tényezők minimalizálása és a lelki és testi egészség stabilizálása.


SZETA Eger

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
3300 Eger, Béke u. 60.
Tel./fax: 36/431-165

SZETA Információs Iroda

3300 Eger, Deák F. u. 51.
Tel.: (36) 516-962
Weboldal: www.szetaeger.hu
E-mail: szetaeger@szetaeger.hu

Számlaszám: BBRT Egri Fiók 10103513-47545529-00000001

Az egri SZETA tíz évvel a „nagy SZETA” megalakulása után, 1989-ben jött létre önálló, de az értékeket és a célokat magáénak valló szervezetként. Akkor már nem számított jogellenes és szankcionálandó tevékenységnek a „szegények ügyének felvállalása”, ugyanakkor a rendszerváltás által generált gazdasági és társadalmi problémák fokozottan jelentkeztek országszerte. A piacgazdaságra való átállásnak széles társadalmi rétegek váltak veszteseivé, az évtizedek alatt lassan megkapaszkodott cigányság ismét a társadalom legaljára került, a „kapun belüli” munkanélküliség hirtelen valóságos formát öltött, százezrek vesztették el egzisztenciájukat, váltak munkanélkülivé, és ezrek kerültek otthonukból az utcára. A demokratikus politikai berendezkedésre és kapitalista gazdaságra való átmenetnek természetesen voltak nyertesei, de a középosztály a szegények közé csúszott le, a szegények pedig még szegényebbek lettek. Ilyen társadalmi és gazdasági környezetben egy hazai viszonylatban középvárosnak számító, de megyei központi funkciókat ellátó településen is szükség volt a problémákat kezelni szándékozó, a helyi szegények és a cigányok érdekképviseletét ellátó szervezet létrehozására.

Az 1989. november 18-19-én rendezett szegénységellenes hétvége bevétele adta az alapítvány induló tőkéjét. A programot, amelyen jelen volt Konrád György és Havas Gábor is, az akkori SZDSZ és Fidesz egri csoportjai és az Egri Szociális Unió közösen szervezték.

Szervezetünknek 1998-ban sikerült intézményesülnie. Ekkor készült el az Ifjúsági Segítőház, amely egyúttal az alapítvány székhelye is. Több mint másfél évtizedes működésünk alatt kiemelkedő figyelmet fordítottunk az egri, illetve a székhelytől néhány száz méterre található Béke-telep cigány lakosságának társadalmi integrációjára, érdekérvényesítő képességük erősítésére, a gyermekes családok kulturális és szabadidős programjainak szervezésére.
A SZETA Egri Alapítványának tevékenységi körébe tartozik a telepi környezetben élők fejlesztése egyéni és közösségi szociális munka eszközeivel, hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatása, tanácsadás és információszolgáltatás szociális és jogi ügyekben, diszkrimináció ellenei védelem, valamint adományok gyűjtése és továbbítása a rászoruló családok felé.

Részlet az alapító okiratból:

„Az Alapítvány célja, hogy az egri illetőségű szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással, vagy intézményi elhelyezéssel támogassa. Az Alapítvány szegénynek tekinti azt, akinél tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van az elemi létszükségletek kielégítése. Az Alapítvány célja továbbá, hogy gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 50 §-ban meghatározott gyermekek átmeneti otthona működtetését ellátja. Ezen tevékenység folytatására az Eger M.J.V. Önkormányzatának polgármesterével szerződést köt…. Így az Alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytat…”

Vélemény, hozzászólás?