vasárnap, március 3, 2024
Címlap > Egyéb > Egri támogató szolgálatok

Egri támogató szolgálatok

A támogató szolgálatok célja a fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Működtetésük feltételeit és szakmai feladataikat az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza.

Szolgáltatási formák:

1. Személyi segítő szolgálat
Ennek keretében a fogyatékossággal élő személy segítséget kap személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, valamint a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez (hivatalos ügyek intézéséhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, szabadidős tevékenységek folytatásához).
2. Tanácsadás, információs szolgálat (telefonon vagy személyesen)
3. Szállító szolgálat
Segíti a hozzájutást az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz (pl. iskolába, munkahelyre vagy orvosi vizsgálatra való eljutás, részvétel szabadidős programokon stb.).
4. Klub működtetése
Mintamutatás a szabadidő hasznos eltöltéséhez, közösségi élmény biztosítása.

A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat előzetes bejelentkezés alapján történik; igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek mértékét a szolgáltatás fenntartója (települési önkormányzat) rendeletben állapítja meg.

Egri Autista Alapívány Támogató Szolgálata
Cím: 3300 Eger, Vörösmarty út 91.
Tel: 06-30-907-9838
vezető:: Flaskay László

Szolgáltatásaik:

  • szállító szolgálat
  • információnyújtás
  • személyi segítés
  • házi segítségnyújtás

Vélemény, hozzászólás?